PRZEPIÓRKA

W cudze szatki, w cudze piórka

Raz przebrała się przepiórka.

„Jaka jestem teraz ładna,

Jaka barwna i powabna!”

            W cudze piórka się ubrałaś

            I nam pięknie popląsałaś,

            Ale w swoich piórkach szarych

            Jesteś piękna nie do wiary.

Nie zamieniaj szatek swoich,

Bo ci pięknie w szatkach twoich,

Noś je zawsze, bo są własne,

Cudze piękne, ale ciasne.

            I pamiętaj to przysłowie,

            By mieć zawsze rozum w głowie,

            Że najlepszy to obyczaj –

            Cudzych rzeczy nie pożyczaj.