• Budynek Administracji WSM Żoliborz III

   Budynek Administracji WSM Żoliborz III

 • Panorama osiedla

  Zielone osiedle

 • Liczy się każda złotówka

  Centrum Warszawy

 • Z lotu ptaka
 • Tereny

  ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,

W związku z lawinowym wzrostem zachorowań w II fali pandemii COVID-19 od dnia 15.10.2020 r. do odwołania Administracja funkcjonuje przy drzwiach zamkniętych. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego osiedla pracują normalnie. Prosimy o kontakt drogą mailową i telefoniczną. W godzinach pracy Administracji prosimy dzwonić na numer 22 203 45 80. Dodatkowo uruchomiliśmy tymczasowo pozyskane od operatora numery telefonów komórkowych: księgowość - 604 221 639, dział administracji - 535 323 338, 793 770 101, 536 719 331, dział techniczny - 535 590 286, 575 212 332, 604 221 772, kierownictwo - 604 221 569, 530 086 320.

 

WSMOglasza

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na: ustabilizowanie fundamentu poprzez wzmocnienie gruntu metodą iniekcji geopolimerowych w budynku przy ul. Broniewskiego 14 w Warszawie.

Wymagany termin wykonywania robót: nie później niż do 31.05.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć bezpłatnie od dnia 08.03.2021 r. do dnia 23.03.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie.

Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł), należy je wnieść do 24.03.2021 r.  r. do godz. 10.00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24.03.2021 r. do godz. 10.00 przy ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 24.03.2021 r. o godz. 11.00.

Osoba do kontaktu z oferentami: Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński (tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 60 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

WSMOglasza

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na: rewitalizację 3 klatek schodowych w budynkach przy ul. Gojawiczyńskiej 3, 7 oraz ul. Tołwińskiego 6 w Warszawie.

Wymagany termin wykonywania robót: nie później niż do 31.07.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 08.03.2021 r. do dnia 16.03.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi po 3 000 zł/za każdą z części postępowania x 3 części postępowania = 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł), należy je wnieść do 17.03.2021 r. do godz. 10.00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 17.03.2021 r. do godz. 10.00 przy ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 17.03.2021 r. o godz. 11.00.

Osoba do kontaktu z oferentami: Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński (tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 1 miesiąc, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

KONTAKT
new message
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla Żoliborz III
ul. Braci Załuskich 7
01-773 Warszawa
handset
+48 22 203 45 80
open book
KRS 0000074605&lt
REGON 000489811
NIP 525-000-64-95
ZGŁASZANIE AWARII
mans silhouette
W godzinach pracy Administracji
+48 22 203 45 80 wew. 1

mans silhouette
Po godzinach pracy Administracji
+48 22 4 271 271

Formularz kontaktowy...
GODZINY PRZYJĘĆ
calendar
Poniedziałek - 10:00 - 15:00
Wtorek - 10:00 - 15:00
Środa - bez przyjęć interesantów
Czwartek- 10:00 - 15:00
Piątek - 10:00 - 15:00

Pogoda dla Warszawy